Класний керівник

-здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:

−виховання громадянина України;

−формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарованості;

−виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

−виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини її громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

−реалізацію права учнів та вільне формування політичних і світоглядних переконань;

−виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних символів українського народу та інших народів і націй;

−виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів.

Папка роботи класного керівника

ЗМІСТ

І Методика роботи класного керівника.


ІІ Пріоритетні напрямки діяльності класного керівника.


1 Структура циклу управлінської діяльності класного керівника.

2 Психолого-педагогічні аспекти діяльності класного керівника.

3 Прогнозування роботи з учнівським колективом.

4 Визначення мети і завдань діяльності класного керівника.

5 Визначення змісту, вибір мети, методів, форм організації життєдіяльності класу

6 Планування НВП, загальна характеристика діяльності і засобів її здійснення

7 Методика планування. Оформлення плану роботи класного керівника.

8 Зміст, форми і структура плану виховної роботи.


ІV Організація виховної роботи класного керівника.


1 Циклограма роботи класного керівника
2 Орієнтовний перелік документів класного керівника
3 Пам'ятка для класного керівника щодо проведення виховних годин
4 Орієнтовна тематика класних зборів, виховних годин, бесід, лекцій
5 Декалог класного керівника
6 Структурні компоненти аналізу виховної роботи в класі
7 Тема виховної роботи, над якою працюють педагоги школи, району
8 Основні стратегічні напрямки роботи класного керівника
9 Завдання методичного об'єднання класних керівників
10 Режим роботи школи. Розклад дзвінків
11 Схема безпечного шляху до школи
12 Розклад уроків класу на І, ІІ семестр
13 Розклад уроків класного керівника
14 Відомості про учнів
15 Відомості про батьків учнів
16 Склад батьківського активу
17 Список учителів, які викладають у класі
18 Організація роботи шкільних гуртків
19 Зайнятість учнів у гуртках
20 Список активу учнівського самоврядування. Перелік обов'язків учнів класу
Соціальний паспорт класу

V Організація роботи із соціальнонезахищеними категоріями учнів класу


1 Перелік соціальних категорій
2 Соціальний паспорт класу
3 Діагностична карта соціального статусу учнів
4 Анкета для визначенні соціального статусу учня
5 Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування
6 Діти-інваліди
7 Діти-напівсироти
8 Діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
9 Діти з багатодітних сімей
10 Діти, які виховуються матерями-одиначками
11 Діти, які виховуються в неповних сім'ях
12 Список учнів, схильних до девіантної поведінки
13 Список учнів групи ризику
14 Робота з учнями, які схильні до девіантної поведінки
15 Список соціально неспроможних сімей
16 Список сімей, які забезпечують правильна сімейне виховання
17 Карта здоров'я учнів класу
18 Забезпечення учнів класу підручниками

VI План роботи класного керівника


1 Аналіз виховної роботи за 20__-20__ навчальний рік
2 Мета і завдання виховної роботи
3 Основні напрями діяльності та справи класного колективу
4 Психолого-педагогічна характеристика класу
5 Позитивні риси та якості учнів класу
6 Негативні прояви поведінки в учнів класу
7 План проведення навчальних екскурсій з учнями класу
8 Циклограма проведення екскурсій та культпоходів
9 Рейтинг учнів класу у І семестрі 2010-2011 н.р.
10 Рейтинг учнів класу у ІI семестрі 2010-2011 н.р.

VIII Циклограма проведення загальношкільних виховних заходів.


Дивитись

IX Циклограма проведення позакласних заходів класу.


Дивитись

X План виховної роботи з учнівським колективом

На І семестр
На ІІ семестр

XI Календарно-тематичний план проведення позакласних заходів з питань запобігання всім витам дитячого травматизму.


Дивитись

XII План-графік проведення та тематика батьківських зборів.

Дивитись

XIII Облік роботи з батьками класу.


Дивитись

XV Аналіз відвідування класним керівником уроку вчителя-предметника.


Дивитись

XVI Аналіз виховної роботи за 2010-2011 навчальний рік.


Дивитись

XVII Контроль за діяльністю класного керівника з боку адміністрації школи.


Дивитись

Тематика батьківських зборів

1 класи
Вікові й індивідуальні особливості 6-річних дітей.
Організація режиму дня школяра.
Гігієна та здоров’я першокласника.
Індивідуальний підхід до дітей в умовах сім’ї.

2 класи
Єдині педагогічні вимоги школи та сім’ї до виховання дитини.
Виховання працелюбності та відповідальності в учнів молодших класів.
Роль сім’ї у фізичному розвитку молодшого школяра.
Стимулюючі методи в сімейному вихованні.

3 класи
Розвиток пізнавальних інтересів у молодших школярів.
Виховання в дітей естетичного ставлення до навколишнього світу.
Шкідливі звички у молодшому віці. Як їм запобігти?.
Як правильно організувати побут та відпочинок дітей в сім’ї?

4 класи
Авторитет, особистий приклад і педагогічний такт батьків.
Як організувати вільний час учнів.
Як запобігти захворюванням дітей молодшого шкільного віку?
Підготовка дітей до середньої школи.

5 класи
Цей важливий перехідний вік.
Як організувати вільний час учнів.
Фізичне і психічне здоров’я підлітка. Що йому загрожує?
Виховання національної самосвідомості учнів.

6 класи
Школярі середнього підліткового віку в сім’ї.
Формування світогляду у школярів.
Гігієна побуту, розумової та фізичної праці підлітків у сім’ї.
Трудове навчання і виховання 6-класника в школі та сім’ї.

7 класи
Індивідуальний підхід і врахування вікових особливостей підлітків
Духовний світ підлітка.
Підліток: його емоції та почуття.
Сім’я – джерело громадянськості та патріотизму.

8 класи
Потреби й інтереси підлітків.
Бездоглядність підлітків та її наслідки.
Статеве виховання підлітків у сім’ї.
Підліток і неформальні об’єднання.

9 класи
Формування навичок самоосвіти і самовиховання у підлітковому віці.
Особливості взаємин підлітка з іншими членами родини.
Роль сім’ї у професійному самовизначенні підлітків.
Літній відпочинок підлітків. З чого складається і як організовується?

10-11 класи
Правове виховання і попередження правопорушень серед старшокласників.
Виховання культури розумової праці та управління самоосвітою старшокласників
Роль сім’ї у виборі професійного самовизначення старшокласників.

Сім’я і формування розумових потреб і ціннісних орієнтацій в юнацькому віці.

Кiлькiсть переглядiв: 318

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.