Методичні рекомендації щодо організації та змісту вивчення інформатики в основній і старшій школі

У 2015/2016 навчальному році учні 7 класів

загальноосвітніх навчальних закладів продовжать вивчення

інформатики за програмою «Інформатика. Навчальна програма

для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»,

складеною з розрахунку 1 година на тиждень. Звертаємо увагу,

що в програму внесено зміни, затверджені наказом Міністерства

від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних

програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня».

Розвантажену та доопрацьовану програму розміщено на

офіційному веб-сайті МОН України:

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_

programs/1349869088/

Таким чином у 7 класі учні загальноосвітніх навчальних

закладів будуть вивчати наступні розділи:

Назва розділуКількість годин
Електронне листування4
Моделювання3
Алгоритми з повторенням ірозгалуженням9
Табличний процесор8
Розв’язування компетентнісних задач4
Виконання індивідуальних навчальнихпроектів, у тому числі з використанням програмних засобів навчальногопризначення (математика, фізика, хімія,біологія, географія тощо)4
Резерв3
Всього35

Зміни відбулися в програмі для учнів 7 класу в темі

«Моделювання»: зменшено обсяг навчального матеріалу теми, а

відповідно і кількість годин на її вивчення, зменшено кількість

обов’язкових практичних робіт. За рахунок цього збільшено

кількість часу на вивчення теми «Алгоритми з повторенням і

розгалуженням» та додано ще одну резервну годину.

Рекомендуємо виконання практичної роботи № 2

«Побудова інформаційних моделей» поєднати з повторенням та

закріпленням вмінь учнів працювати у графічному або

текстовому редакторі, а між темами «Моделювання»,

«Алгоритми з повторенням та розгалуженням», «Табличний

процесор» провести тісний зв’язок, продовживши формування

вмінь учнів створювати алгоритмічні, табличні та графічні

моделі в обраних вчителем середовищах для виконання

алгоритмів та табличних розрахунків.

Інформуємо, що для практичної реалізації теми

«Алгоритми з повторенням та розгалуженням» можна

використовувати безкоштовні он-лайн сервіси:

он-лайн середовище code.org (https://studio.code.org – для

реалізації завдань цієї теми найбільше підійдуть 3 та 4 курс);

http://codecombat.com/, навчання через гру.

Зазначаємо, що вчитель має право корегувати

послідовність вивчення тем, визначених у навчальній програмі

на свій розсуд.

Новою для учнів та вчителів, які викладають

інформатику в 7 класі, буде тема «Розв’язування

компетентнісних задач», що є однією з важливих складових

роботи в системі навчання інформатики. Розв’язування 228

компетентнісних задач зазвичай передбачає сім етапів

діяльності учнів:

· визначення, ідентифікація даних: учень розуміє умову

задачі, правильно ідентифікує поняття, деталізує запитання,

знаходить у тексті задачі відомості та дані, які задані в явному

чи неявному вигляді;

· пошук даних: учень формує стратегію розв’язування

задачі, планує свою роботу при виконанні завдання, добирає

умову пошуку для розв’язування завдання, співставляє

результати пошуку із метою, здійснює пошук даних в Інтернеті);

· управління: учень структурує потрібні дані для пошуку

розв’язку;

· інтеграція: учень порівнює і зіставляє відомості із

кількох джерел, виключає невідповідні та несуттєві відомості та

вчасно зупиняє пошук;

· оцінка: учень правильно шукає відомості в базі даних,

відбирає ресурси згідно з сформульованими чи

запропонованими критеріями;

· створення: учень враховує особливості призначення

підсумкового документа, добирає середовища опрацювання

даних, стисло і логічно викладає узагальнені дані, обґрунтовує

свої висновки;

· передавання повідомлень: учень у разі потреби архівує

дані, адаптує повідомлення для конкретної аудиторії, створює

підсумковий документ акуратно та презентабельно.

При проектуванні компетентнісних задач слід врахувати,

що в 7 класі опрацювання даних учнями повинно здійснюватися

за допомогою однієї технології або в одному середовищі, у 8

класі – двох технологій або у двох середовищах, у 9 класі –

кількох технологій або в кількох середовищах.

Учитель самостійно добирає кількість і зміст

компетентнісних задач. Оцінювання компетентнісних задач є

обов’язковим для всіх учнів класу.

Детальніше ознайомитися з теорією проектування

компетентнісних задач у інформатиці можна за посиланнями:

http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/03.pdf;

http://ite.kspu.edu/issue-6/p-23-31/full 229

Навчальний час, що відводиться на вивчення курсу

інформатики, рекомендується розподіляти таким чином:

30 % навчального часу відводиться на засвоєння

теоретичних знань,

70 % навчального часу - на формування практичних

навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.

Під час вивчення курсу інформатики в 7 класі

обов’язковим є проведення восьми практичних робіт.

Тривалість виконання практичних робіт не повинна

перевищувати 20 хвилин (санітарні норми щодо тривалості

безперервної роботи за комп’ютером учнів цієї вікової

категорії).

Під час вивчення теми «Електронне листування»

рекомендується використовувати українські поштові сервери,

такі як: і.ua, ukr.net, mail.online.ua, meta.ua, ukrpost.net. Особливу

увагу при вивченні теми рекомендується приділити етиці

електронного листування, правилам безпечного листування.

У зв’язку з активним використанням ресурсів мережі

Інтернет у навчально-виховному процесі постає нагальна

потреба захисту дітей від інформації, яка несе загрозу їх

морально-психічному здоров’ю. Під час проведення уроків і

позакласних заходів з використанням мережі Інтернет потрібно

не допускати можливості доступу учнів до сайтів, що містять

жорстоку і аморальну інформацію. Рекомендуємо користуватися

безкоштовними фільтрами та брандмауерами (з підтвердженням

їх належності до комп’ютерних програм вільного використання)

або тими, які доступні для навчального закладу та забезпечують

відповідний рівень захисту. Знайти інформацію про безпечний

Інтернет можна на сайті www.google.com/intl/uk/goodtoknow//.

Наголошуємо, що оцінювання навчальних індивідуальних

і групових проектів є обов’язковим для всіх учнів класу.

Рекомендуємо звернути увагу на зазначену в пояснювальній

записці до навчальної програми з інформатики для учнів 5-9

класів загальноосвітніх навчальних закладів можливість

оцінювання індивідуальних досягнень учнів методом

«Портфоліо».

Навчальні заклади, що обрали програму «Інформатика.

5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (2012

рік; автори: Г. Громко, Є. Іванов, В. Лапінський , В. Мельник,

Ю. Пасіхов, В. Руденко), продовжують у 7 класі навчання за

цією програмою.

Для опанування інформатики у школах з поглибленим

вивченням предметів математично-природничого циклу

базовими є розділи:

Перелік навчальних программ з інформатики, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2015/2016 навчальному році
№ З/ПНазва програми,
автор
Тип
програми
Обсяг
навчальних
годин
Реквізити листапро схвалення
предметною
комісією МОН України
Де опублікована
навчальна програма
КЛАС
1Комп’ютерленд
Антонова О.П.
Пропедев-тичний курс102Протокол засі-дання науково-методичної комі-сії МОН України№1 від13.01.2011рокуhttp://bestlessons.at.ua/Informatuka/programs/prog2-4_aspekt.doc2-4
2Інформатика. Шукачі скарбів.
ІІ рівень
Коршунова О.В.
34Лист МОН України№1/9-483 від 20.06.2011http://bestlessons.at.ua/Informatuka/programs/5_8_shukachi_skarbiv.rar5-8
3ІНФОмандри
Казанцева О.П.
35Лист МОНУкраїни№1/9-483 від 20.06.2011http://bestlessons.at.ua/Informatuka/programs/5_6_infomandru.rar5-6
4Вступ допрограмування
мовою Лого Пахомова Г.В.
34Лист МОН України№1/9-483 від 20.06.20111. Інформатика таінформаційні технологіїв навчальних закладах:науково-методичнийжурнал / Видавництво"Освіта України". – К.:Педагогічна преса. – №5-6, 2010.2.http://bestlessons.at.ua/Informatuka/programs/5_6_logo.rar5-6
5Прикладна
інформатика
ЖуравльоваЛ.А.,
Бодрик О.О.
Факульта-тивний курс774Лист МОН України від 20.06.2011№ 1/9 - 483Інформатика таінформаційні технологіїв навчальних закладах:науково-методичнийжурнал / Видавництво"Освіта України". – К.:Педагогічна преса. – №1. – 2005.5-11
6Інформаційний працівник Костюков В.П., Мотурнак Є.В.Курс за вибором35Лист МОН України від 20.06.2011№ 1/9 - 483Інформатика. Програмидля профільногонавчання та допрофільної підготовки. –К.: Вид. група ВНV,2009.10-11
Кiлькiсть переглядiв: 245

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.